"למרות שהטכניקות שונות הן מתחברות לאותו מקום מכיוונים שונים ומאפשרת העמקה של המודעות לעצמי ושל איכות ועומק העבודה באלכסנדר"

בעזרת הקרניוסקרל נוצרת אפשרות להתחדש וכלים ללמוד להקשיב בצורה שאתה לא מצפה שמשהו יקרה. יש הרגשה של התפתחות: העבודה נפתחת, משתנה ומובילה לאפשרויות אינסופיות

השילוב עם אלכסנדר מאד עוצמתי: באלכסנדר יש תנועה חיצונית ובק"ס התנועה פנימית ונוצרת חוויה של זרימה אורגאנית במהלך השעור.

הקרניוסקרל תורם לפתיחת תפישה ומחשבה נוספת על התהליך, הרחבת אפשרויות החקירה ומאפשר עוד זווית של עומק ומרחב בעבודה על עצמו ועם התלמיד. דרך הקרניוסקרל מקבלים כלים להקשיב בצורה שאתה לא מצפה שמשהו יקרה, הבטחון בתהליך מאפשר למורה להיות יותר חופשי, מרגיע את הנטיה לשלוט ומוביל לשעור טוב ונכון יותר לתלמיד."

החוויה שלי מלילך שההוראה שלה באה ממקום של תהליך חי אותו היא מעבירה אלי הרבה מעבר לידע טכני, שמהות הק"ס עברה אלי באופן לא מילולי ובעיני זו הלמידה האמיתית. "

2008

(רבקה פרנקין, מורה לאלכסנדר כ25 שנה)

Posted in: המלצות בוגרים