אל לילך הגעתי  בשבוע 41+  של ההריון, לאחר מספר דיקורים לזירוז לידה ואיום  תקיף בזרוז ממנו מאוד חששתי אם לא תתחיל לידה השבוע.
במהלך הטיפול, נזכרתי בכאבי הלידה בקודמת וחשתי את הפחד מהם. יתכן שממהם חששתי ולכן התעכבה הלידה.

קבענו למפגש נוסף, יומיים  אחרי, אך כבר לא היה בו  צורךלמחרת ילדתי בלידה קלה ונעימה.

רוב תודות

דנה

2007

Posted in: המלצות מטופלים