מאמרים וכתבות על לילך, מהטלויזיה, מהעיתונות הכתובה והדיגיטלית