™    POLYVAGAL מערכת עצבים אוטונומית משולשת ויישומים טיפוליים / ג'ון ציטי 

על פי תיאוריית הפוליווגל שפיתח דר' פורגס dr Porges 

תיאוריית הפוליווגל – הבנה חדשה של מערכת העצבים האוטונומית (ANS), הנשענת על מחקרים מדעיים וחשובה לכל מטפל, בכל תחום.

(השם- פוליווגל ע"ש אחד המרכיבים- עצב הוואגוס בו יש 2 ענפים. ההגדרה הנכונה היא "מערכת אוטונומית משולשת").

את מערכת העצבים האוטונומית נהוג להציג כבעלת שני ענפים הפועלים לסירוגין: סימפאתטית ופאראסימפתטית.

בתיאוריית הפוליווגל ע"פ דר' פורג'ס קיימים שלושה רבדים הפועלים באופן המשכי ורציף.

  1. מערכת פאראסימפתטית – מערכת בסיסית למחיה, פעילה במנוחה, דואגת לפעילות איברים פנימיים, עיכול, בניה ושמירה על תפקוד לב ריאות.
  2. מערכת סימפתטית – מתפתחת מאוחר יותר ומוסיפה תנועה ואפשרויות נוספות להישרדות ויצירתיות (לחימה, בריחה, איתור והשגת מזון)
  3. מערכת עצבים חברותית Social Nervous System – מערכת חדשה יותר של תקשורת חברתית היוצרת אפשרויות הישרדות נוספות לבע"ח "גבוהים" יותר. מערכת זו חולקת את הענף הנוסף של עצב הוואוגס.

 

תמצית תיאורית הפוליווגל polyvagal

הישרדות הכרחית להנצחת הגזע.
במערכת עצבים האוטונומית, המערכת הפאראסימפתטית היא העתיקה ביותר עם כושר הישרדות של יצור נייח ופאסיבי. תגובה פאראסימפתטית למצבי סכנה, מוגבלת להאטת קצב חילוף החמרים תוך זמן קצר (העמדת פני "מת" כדרך לשרוד).

המערכת הסימפתטית, מאפשרת תנועה ומגוון תגובות להישרדות כהולדה, אכילה, בריחה והתגוננות. המערכת הסימפתטית מפקחת על המערכת הפאראסימפתטית הקדומה ומאפשרת בחירת תגובה ע"פ הצורך ההישרדותי.

דר' פורגס מתאר רובד נוסף מתקדם יותר במערכת האוטונומית, בעל ערך הישרדותי ייחודי ליצורים מפותחים יותר. מערכת עצבים חברותית – Social Nerve System – SNS.

מערכת העצבים החברותית מפקחת על המערכת הסימפתטית למיתון תגובות לחימה/בריחה כדי להתאימה למצב הרצוי.

במצב מאוזן, אדם הנמצא בסכנה ינסה להפעיל תחילה את הגישות החברותיות-תקשורתיות, לאחר מכן יפעיל את גישת הלחימה/בריחה, ורק לאחר מכן את חוסר תנועה – הקיפאון.

לכל ענף במערכת המשולשת סימנים מאפיינים. כמטפלים, חשוב שנוכל להבין מה מצב המטופל ונבין לפי תגובותיו כיצד פועלת המערכת האוטונומית. הידע שמביא מחקר מערכת העצבים המשולשת, מאפשר גישה חשובה ביותר העוזרת לכל מטפל לשפר את עבודתו.

לקריאת המאמר השלם …

המאמר מתוך:

POLYVAGL THEORY – By John Chitty, RPP, RCST www.Energyschool.com

 

הפוליוגל – מאמר נוסף

תגובות

תגובות