˜ The Dynamic Stillness  ™

דממה דינאמית, מהות חיה, קיום שהוא המצע להופעת כל הצורות.

המקום ממנו מתחיל ועולה הכל

" כאשר מקשיבים למערכת האנושית בשקט, לפעמים יש תחושה שנפתח מעין מעבר מסתורי. אנו נכנסים למצב שקשה להסבירו במילים. תחושה עמוקה של נוכחות שאינך מופרד ממנה. עומק של רוגע, של דממה שאינה אטומה או ריקה, כי אם חיה ודינאמית, פעילה ומלאת אפשרויות יצירה. במצב זה, יש תפישה אבל לא עצמאית. יש מודעות חדה ללא יחסי נושא – נשוא. יש אחדות אבל לא התמזגות. זוהי הבהירות עצמה. זהו מצב מעבר למילים ולתופעות.

מתוך דאו דה צינג (הוצאת מוסד ביאליק, טז)

מי שהרבה להתרוקן ישמור היטב על שלוותו.

ריבוא הדברים עולים יחד

ואני רואה אותם שבים (למקורם).

כל הדברים מתפתחים

וכל אחד מהם שב אל שרשו.

השיבה אל השורש קרויה שלווה

זאת אמרת שיבה אל הגורל.

 "Stillness"  היא שורש הקיום והבריאה.

השקט ממנו נפתח למטפל ולמטופל מצב התפתחותי של ארגון בראשיתי.

במצב זה יכול להתקיים ריפוי מיידי…

…גם אם ריפוי פיזי לא מתרחש, נחווה מצב עמוק ביותר של ההוייה האנושית.

תרגום מתוך Craniosacral Biodynamics Vol 1 / F. Sills

תגובות

תגובות